Grzałki elektryczne to łatwe i funkcjonalne akcesorium do grzejnika łazienkowego. Grzałka może być zastosowana zarówno w grzejniku podłączonym do instalacji centralnego ogrzewania, jak i stanowić z grzejnikiem samodzielny element grzewczy. Jest to komfortowe rozwiązanie problemu dogrzewania pomieszczeń oraz suszenia ręczników poza sezonem grzewczym.

Dobór mocy grzałki dla grzejnika:

 • Przy maksymalnym skręceniu pokrętła regulacji temperatury w lewo urządzenie nie grzeje (powyżej 12°C temperatury otoczenia), ale utrzymuje minimalną temperaturę zapobiegającą zamarzaniu.

Przy instalacji należy pamiętać:

 • Przed wkręceniem grzałki uszczelnić dołączoną podkładką fibrową lub gumową – Nie wyginać grzałki, nie pukać w obudowę
 • Dokręcać kluczem (nie za obudowę) przytrzymując przewód sieciowy
 • Do prądu podłączamy tylko po całkowitym napełnieniu grzejnika wodą i jego odpowietrzeniu.

Uwaga:

 • Grzejnik z zamontowaną grzałką elektryczną musi być zainstalowany w odległości nie mniejszej niż 60 cm od gabarytów wanny ( nigdy nad nią), umywalki lub natrysku.
 • Grzejnik c.o. w którym ma być zainstalowana grzałka elektryczna musi być wyposażony w zawór odcinający na zasilaniu c.o. natomiast nie może posiadać zaworu odcinającego na powrocie.

Użytkowanie:

 • wszystkie prace związane z montażem i demontażem należy wykonywać po odłączeniu dopływu prądu – zabrania się stosowania w sieci wkładek topikowych o wartości wyższej niż 16A
 • gniazdo wtykowe musi mieć zawsze sprawny styk ochronny i być łatwo dostępne.
 • przynajmniej raz w roku i po ewentualnej awarii należy sprawdzić i ewentualnie oczyścić wtyczkę ze stykiem ochronnym
 • jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien być zastąpiony przez specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta
 • w razie zadziałania układu zabezpieczenia termicznego (lampka nie świeci się), należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z sieci i skontaktować się z producentem
 • gdy grzałka nie będzie wykorzystywana przez dłuższy czas należy ją wyłączyć poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego
 • uszkodzenie elementu grzejnego w wyniku osadzenia kamienia nie podlega gwarancji
 • nie stosować w zbiornikach ze stali nierdzewnej

Konserwacja:

Wszystkie prace konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu wtyczki z gniazda sieciowego. Nie wolno zanurzać obudowy grzałki w wodzie, tylko czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie stosować środków żrących ani ściernych. Grzałkę włączyć ponownie po całkowitym wyschnięciu.

Warunki gwarancji:

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji grzałki. Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy, sprawnie działający, o tych samych parametrach. Termin rozpatrywania reklamacji – do 14 dni od daty dostarczenia do producenta

Gwarancja nie obejmuje:

 • Użytkowania grzałki niezgodnie z instrukcją.
 • Wszelkich widocznych uszkodzeń elementu grzejnego i regulatora temperatury wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z grzałką.
0
  0
  twój koszyk
  twój koszyk jest pustypowrót do koszyka